Výživné pro nestudujícího potomka

8. listopadu 2022 od Adam P.

Otázka

Mám dceru z předchozího manželství, která úspěšně ukončila studium na střední škole. Před nástupem na vysokou si plánuje dát rok volna a tak je momentálně vedena na úřadě práce. Jsem za této situace nadále povinen platit výživné?

Odpověď

Rozhodnou skutečností pro trvání vyživovací povinnosti je fakt, zda je Vaše dcera schopna se sama živit. Toho není schopna, pokud se připravuje na výkon budoucího povolání, za což považujeme studium. V případě, že Vaše dcera ukončila studium a nastoupí do zaměstnání, zanikne tím Vaše vyživovací povinnost. Momentálně však není jasné, zda Vaše dcera v dalším roce na vysokou školu opravdu nastoupí. Jestliže v tom nebrání žádná jiná překážka, tak je Vaše dcera schopna se sama živit a mělo by dojít k zániku Vaší vyživovací povinnosti.

V těchto hraničních případech je vhodné řešit věc písemnou dohodou stran a pokud jí strany nejsou schopny, tak návrhem k přílušnému soudu. Je však nutno mít na paměti, že povinnost poskytovat výživné je tzv. elastická, a pokud v budoucnosti nastane situace, kdy dítě není schopno se samo živit, lze uvažovat o jejím obnovení. Proto je nutno v těchto případech postupovat dle na základě konkrétních skutkových okolností.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.