Výpověď na formuláři zaměstnavale

10. listopadu 2022 od Klára V.

Otázka

Rozhodla jsem ukončit práci se svým zaměstnavatlem. Zaměstnavatel odmítl přijmout mou výpověď, jelikož nebyla sepsána na firemním formuláři. Je toto odmítnutí oprávněné?

Odpověď

To, že firma užívá vlastní formulář pro výpovědi nezakládá neplatnost výpovědí sepsaných a podaných jiným způsobem. Jedinou zákonnou podmínkou je, že výpověď musí mít písemnou formu. Odmítnutí Vaší výpovědi tedy bylo neoprávněné.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.