Vypořádání společného jmění

3. června 2023 od Simona N.

Otázka

Budu se rozvádět a manžel je předseda družstva. Jak toto zohlednit v rozvodových papírech? Mám na něco nárok?

Odpověď

Z pozice předsedy družstva pro člověka neplynou žádná majetková práva (např. oproti společníkovi ve společnosti s ručením omezeným). Pokud je manželka jen předsedou družstva, není žádná majetková hodnota, která by se měla vypořádávat. Pokud je současně i členem družstva, pak její členský podíl hodnotu má a v případě, že spadá do společného jmění manželů (což je třeba nejprve zjistit), bude podíl součástí vypořádání.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.