Vymahatelnost náborového příspěvku

17. března 2023 od Olga N.

Otázka

Součástí inzerátu o zaměstnání, na který jsem reagoval, byl i náborový příspěvek. V současné době by mělo, po zkušební době, dojít k jeho vyplacení. Firma se k tomu však nemá. Je náborový příspěvek jakkoli vymahatelný, není-li součástí pracovní smlouvy?

Odpověď

Pokud byl náborový příspěvek uveden pouze v inzerátu, je vymahatelnost nejistá. Pokud před nástupem, např. při uzavírání pracovní smlouvy, byla uzavřena smlouva zavazující zaměstnavatele příspěvek vyplatit, včetně parametrů příspěvku i vyplácení, pak je tento příspěvek zaměstnavatel povinen vyplatit při splnění podmínek uvedených ve smlouvě. Jeho vyplacení by pak bylo možné vymáhat soudně.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.