Vyloučení věcí z exekuce

15. listopadu 2022 od Karel K.

Otázka

Před nějakou dobou jsem svému kamarádovi poskytl bydlení v pokoji v mém bytě na přechodnou dobu. Netušil jsem však, že kamarád má exekuci a tak, když jsem byl na pracovní cestě v zahraničí, do bytu přišel exekutor a zabavil i nějaké mé věci. Mohu tyto věci získat zpět?

Odpověď

Exekutor může soupis věcí na místě provést i ve Vaší nepřítomnosti. Na vyškrtnutí věcí ze soupisu můžete podat návrh u exekutora nejpozději do 30 dnů od jeho návštěvy. S tímto návrhem budete muset předložit i důkazy o tom, že tyto věci vlastníte (faktury, smlouvy apod.). Pokud by exekutor Vašemu návrhu nevyhověl, můžete do 30 dnů od doručení tohoto rozhodnutí podat žalobu na vyloučení věcí ze soupisu. Tato žaloba se podává u exekučního soudu, musí obsahovat určení majetku, který má být z exekuce vyňat a znovu v ní musíte doložit, že jste vlastníkem těchto věcí.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.