Uzavření nájemní smlouvy se spoluvlastníkem

17. listopadu 2022 od Robin M.

Otázka

Mám v plánu si pronajmou byt v rodinném domě. Ten je v podílovém spoluvlastnictví otce a dcery, s tím že otec vlastní 3/4 podílu a dcera zbývající 1/4. Bude muset dcera také podepsat nájemní smlouvu?

Odpověď

Pronájem nemovitosti spadá pod běžnou správu věci a spoluvlastníci tak o něm rozhodují většinou hlasů. Pro váš konkrétní případ tedy bude stačit, když nájemní smlouvu podepíše pouze otec.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.