Služebnost

26. listopadu 2022 od Lída M.

Otázka

Zdědíl jsem rodinný dům. Skříň s pojistkami máme zřízenou na sloupu elektrického vedení, který stojí na obecním pozemku u kraje cesty. Skříň s elektroměrem bude zřízena s oplocením na našem pozemku. K jejich propojení bude potřeba vést kabel v délce zhruba 1,5 metru pod zemí v pozemku obce. Budeme kvůli tomu muset zřizovat nějaké věcné břemeno a případně si zajištovat nějaké další povolení nebo souhlas?

Odpověď

K vedení kabelu bude potřeba zřídit patřičnou služebnost inženýrské sitě, tudíž věc bude potřeba projednat s obcí a uzavřit s ní smlouvu. Co se týče dodatečných povolení či souhlasů, zde by měla být věc konzultávána s projektantem v oboru eletro.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.