Rozvod manželství bez účasti manželů na jednání

16. dubna 2023 od Petra P.

Otázka

Je možné provést rozvod manželství i bez toho, abychom se museli dostavit k soudu? Děti už jsou již dospělé a vypořádání majetku by bylo na základě dohody.

Odpověď

Řízení o rozvod manželství probíhá podle zákona o zvláštních řízeních soudních, který pro toto řízení stanovuje, že k projednání rozvodu soud nařídí jednání, na kterém vyslechne účastníky. Od tohoto výslechu lze upustit, pokud by jeho provedení bylo možné pouze s velkými obtížemi. V návrhu na rozvod manželství můžete uvést, že souhlasíte s tím, aby soud o rozvodu rozhodl bez jednání. Vzhledem k tomu, že soud postupuje podle výše uvedeného zákona, počítejte s tím, že i když už jsou děti schopné živit se samy a na vypořádání společného jmění manželů se dohodnete, soud nařídí jednání i v případě tzv. nesporného rozvodu (rozvod dohodou). V případě nesporného rozvodu je ale vše zpravidla vyřešeno během jednoho soudního jednání a není tudíž nutná opakovaná přítomnost manželů u soudu.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.