Půjčka v rodině

2. května 2023 od Leoš M.

Otázka

Po smrti mé dcery mě její manžel požádal o finanční pomoc při dostavbě jejich rodinného domku. Půjčil jsem mu tedy přes 500 000 Kč na základě ústní dohody, s tím, že mi je do půl roku vrátí. Zatím se tak však nestalo, je možnost se těchto peněz ještě nějak domoci?

Odpověď

Prvním rizikem v této situaci je promlčecí lhůta, která je v tomto případě tříletá. Pokud k zápůjčce tedy došlo před více než třemi lety je zde možnost, že v případě soudního řešení by mohla protistrana namítat promlčení a žaloba by tak nebyla úspěšná. Dále je otázkou, zda jste schopen zápůjčku prokázat. V tomto případě není nutná písemná forma smlouvy, ale bude potřeba např. potvrzení svědků. Pak byste se mohl obrátit i na soud. Je ale samozřejmě riziko, že pokud bude zápůjčka popřena protistranou a nebude žádný další důkaz, nebudete v prokazování úspěšný a žaloba bude zamítnuta. Případně můžete protistranu zkuste donutit k tomu, aby podepsala tzv. uznání dluhu, čímž dluh uzná, nebude třeba prokazovat jeho existenci a promlčecí lhůta se prodlouží na 10 let.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.