Prodlužuje se automaticky nájemní smlouva k bytu?

17. května 2023 od Irena V.

Otázka

Jsem v nájmu od srpna roku 2017. V rámci našeho fungování se mnou pronajímatel vždy uzavíral smlouvu jen do konce roku, s tím, že jsme vždy na začátku dalšího roku uzavřeli novou smlouvu. K tomu ovšem pro rok 2023 nedošlo a pronajímatel se mnou žádným způsobem nekomunikuje. Nájem platím řádně a včas dál a nemám vůči němu žádné pohledávky po splatnosti. Mám strach, že teď může každý den přijít a říct, abych se vystěhoval. Má tato situace nějaké řešení?

Odpověď

Vaší situace se dotýká § 2285 OZ podle kterého „Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Výzva vyžaduje písemnou formu.“ Pokud tedy nemáte od 1. ledna uzavřenou novou nájemní smlouvu a předchozí smlouva byla uzavřena na dobu jednoho roku, tak je velmi pravděpodobné, že došlo k její prolongaci. V takové případě, že má pronajímatel v bytě na zákonem stanovenou dobu ponechat. Tomuto by však nesměla odporovat původní nájemní smlouva.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.