Překážky v práci na straně zaměstnavatele

4. prosince 2022 od Vladimír P.

Otázka

Zaměstnavatel nám oznámil, že z důvodu chybějícího materiálu budeme následující měsíc doma pro překážky na straně zaměstnavatele. Zajímalo by mě, zda v době, kdy jsem měla mít naplánovanou směnu, musím být doma nebo mohu odejít například na nákup.

Odpověď

Při překážce na straně zaměstnavatele je zaměstnanec sice doma, ale měl by být připraven do práce nastoupit, kdyby překážky pominuly. Jelikož se nejedná o pracovní neschopnost, nejste povinna být doma a můžete tedy jít ven. Delší pobyty mimo místo pobytu však doporučujeme zkonzultovat se zaměstnavatelem.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.