Pracovní doba u dohody o provedení práce

24. května 2023 od Pavel M.

Otázka

Začal jsem pracovat ve firmě na dohodu o provedené práce. Pracovní dobu mám nastavenou na 17-21 hod., ale tato informace není uvedena v dohodě. V té je uvedeno pouze, že se DPP uzavírá v rozsahu 300 hodin ročně a že se uzavírá na dobu neurčitou. Je to takto v pořádku? Mám obavy, když ve smlouvě není uveden přesný čas pracovní doby od 17 do 21 hodin, jestli mi příští měsíc zaměstnavatel zaplatí všechny odpracované hodiny?

Odpověď

Rozvržení pracovní doby nemusí být v dohodě uvedeno a obvykle ani nebývá. Zaměstnavatel by měl vést evidenci pracovní doby, aby mohl zaplatit veškerou odpracovanou dobu.

Pokud máte pochybnosti, doporučujeme vést si také vlastní evidenci pracovní doby. Rovněž je vhodné zajistit si nějakým důkazem, že doba byla odpracována.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.