Povinná školení mimo pracovní směnu

26. května 2023 od Anna S.

Otázka

Pracuji v nepřetržitém provozu, kde děláme 12 hod. směny. Jsou nám nařizována povinná školení, která se konají většinou v poledne. Když jsem po noční směně, jsem povinen je absolvovat? Někde jsem vyčetl, že musí být alespoň 2 termíny, což u nás není. Směny jsou 6-18 a 18-6. Takže po noční bych měl spát zhruba nějaké dvě hodiny a pak jet zpátky do práce na školení. Jak mám postupovat?

Odpověď

Školení jsou považována za výkon práce a lze tedy říci, že není možné účast na nich odmítnout. Pokud školení navazuje na noční směnu, je však nutné dávat pozor na to, zda byla dodržena povinná přestávka mezi směnami. Zaměstnavatel má povinnost rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň jedenáct hodin. Tento odpočinek lze pak zkrátit na nanejvýš osm hodin, ale pouze v zákonem stanovených případech. Doporučujeme obrátit se na místně příslušný inspektorát práce, který prověří četnost školení a přesné rozvržení směn.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.