Poškození bytu sousedy

12. prosince 2022 od Marta P.

Otázka

Delší dobu nám prasklým odpadem zatéká do bytu od sousedů nad námi. Ti odmítají situaci řešit, jelikož sami u sebe mají sucho. Nabídli jsme jim, že opravu provedeme a zaplatíme sami, ale neposkytli nám přístup do bytu. SVJ na situaci také nijak nereaguje. Situaci bychom chtěli řešit soudní cestou, ale netušíme, kam a s jakým nárokem se obrátit.

Odpověď

Únik vody od Vašich sousedů do Vašeho bytu lze podřadit pod imise, tak jak je chápe § 1013 občanského zákoníku. Ty jako takové představují zásah do Vašeho vlastnického práva. V první řadě doporučujeme sousedům zaslat předžalobní výzvu k odstranění závady ve stanovené lhůtě. V případě, že na ni nebude reagováno, můžete podat k soudu, v němž má soused bydliště, žalobu na zdržení se zásahu do Vašeho vlastnického práva.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.