Obsah výplatní pásky

27. dubna 2023 od Miroslav P.

Otázka

Mám několik zaměstnanců pracujících na DPP. Každý pracuje zhruba kolem 20 hodin týdně. Jak má vypadat výplatní páska, popřípadě, stačí tabulka v excelu, jméno, částka, podpis?

Odpověď

Mzdový lístek by měl obsahovat náležitosti dané zákonem o daních z příjmů. Jde především o tyto údaje: jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, den nástupu do zaměstnání, úhrn zúčtovaných mezd, základ daně, vypočtenou zálohu na daň nebo srážku daně, slevu na dani (pokud u Vás zaměstnankyně podepsaly prohlášení poplatníka k dani), skutečně sraženou zálohu na daň, sražené částky na sociální a zdravotní pojištění (pokud příjem na DPP přesahuje 10.000 Kč za měsíc), částky sociálního a zdravotního pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel a čistý příjem k výplatě. Stačí i tabulka vytvořená v excelu, pokud obsahuje potřebné údaje.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.