Nakládání s majetkem ve výhradním vlastnictí za trvání manželství

5. ledna 2023 od Jiří M.

Otázka

Během roku 2018 jsem se oženil, s manželkou jsme ale neuzavřeli předmanželskou smlouvu. Před svatbou jsem vlastnil byt 3+1 a chtěl bych, aby v případě mé smrti připadl mým dětem, aby nedošlo k dohadům mezi mými dětmi a dětmi manželky. Je možné majetkový stav upravit i dodatečně, když jsme neuzavřeli předmanželskou smlouvu?

Odpověď

I v průběhu manželství je možné uzavřít smlouvu, která bude modifikovat režim společného jmění manželů. V takovém případě bude potřeba navštívit notáře, sepsat listinu o zúžení SJM nebo o sjednání režimu oddělených jmění a nastavit si tak, jak bude společné jmění upraveno do budoucna. Pokud se ale jedná o majetek výlučný (např. zděděný, darovaný apod.), není třeba rozsah společného jmnění manželů upravovat. V případě úmrtí budou vždy dědit jen vlastní potomci, resp. osvejení. Rovněž každý z manželů dědí s dětmi rovným dílem. Závětí můžete ošetřit, aby dědili pouze potomci a přeživší manžel nedědil nic.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.