Možná diskriminace bezdětných zaměstnanců

8. ledna 2023 od Milena P.

Otázka

Pracuji v továrně se smíšeným kolektivem. Zaměstnavatel na přechodnou dobu zřídil odpolední směnu, která se ovšem týká pouze mužů a bezdětných žen. Lze toto považovat za diskriminaci, když mi jako jediné bezdětné ženě zaměstnavatel nařídil docházet na tuto směnu a je možné toto odmítnout?

Odpověď

Zákoník práce v § 81 odst. 10 stanovuje, že určení pracovní doby a stanovení začátku a konce směn náleží zaměstnavateli, tudíž není možné nástup na směnu odmítnout. K otázce, zda je toto jednání diskriminační se lze obrátit na § 241 odst. 1 zákoníku práce, podle nějž zaměstnavatel musí při řazení zaměstnanců do směn přihlížet k potřebám zaměstnanců, kteří pečují o dítě. Tento režim je tedy v souladu se zákonem a nevnímáme jej jako diskriminační.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.