Mohou dědit i rodiče zůstavitele?

4. června 2023 od Andrea S.

Otázka

Chtěl bych se zeptat, jak je to s dědictvím po zemřelém, který měl potomky, ale ještě stále je žijící rodič zemřelého? V jaké linii se rodič nachází ohledně dědictví?

Odpověď

Pokud má zůstavitel děti, pak budou dědit děti zůstavitele v I. dědické třídě. V případě, že některé z dětí zemře dříve než zůstavitel, pak dědí jeho potomci, tedy vnuci zůstavitele za ono zemřelé dítě. Rodiče zůstavitele by dědili pouze v případě, že by nedědili děti zůstavitele – žádné z nich. Jelikož uvádíte, že zůstavitel měl potomky, pak rodiče dědit nebudou.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.