Mám povinnost plnit jakékoliv příkazy zaměstnavatele?

20. května 2023 od Šárka J.

Otázka

Pracuji jako sociální pracovnice v domově pro seniory. V rámci pracovní smlouvy nemám uvedené nic o tom, že bych musela řídit služební vozidla, ale je tam floskule o tom, že musím plnit příkazy paní ředitelky. Přesto nám byly zřízeny referenční zkoušky. Chápu, že na sociální šetření je potřeba jezdit autem, s tím problém nemám, ale naše paní ředitelka se rozhodla, že jako sociální pracovnice budeme vozit klienty na výlety transitem. Nikdy jsem takto velké vozidlo neřídila, a proto nechci přebírat zodpovědnost za zdraví klientů. Navíc jsem na konci loňského roku byla hospitalizována pro závratě a stále se ještě necítím fit. Existuje nějaká možnost se tomuto postupu paní ředitelky bránit?

Odpověď

Jestliže není řízení vozidla druhem práce, která byla sjednána v pracovní smlouvě nebo součástí náplně práce, která sjednána byla, tak může zaměstnanec tento úkol odmítnout. Zaměstnavatel má povinnost přidělovat zaměstnanci pouze práci odpovídající pracovní smlouvě. Pokud navíc nejste způsobilá vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu k řízení vozidel, je zaměstnavatel povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.