Jak poznám neplatnou výpověď z bytu?

18. května 2023 od Martin A.

Otázka

Pronajímatel mi poslal výpověď v následujícím znění:

„Vypovídám nájemní smlouvu ze dne X.X.2021 s výpovědní dobou tři měsíce.

Ve městě dne: X.X.2023                                               Podpis pronajímatele.“

Své povinnosti nájemce řádně plním, pronajímateli nájemné ani kauci nedlužím. Může mě pronajímatel na základě této výpovědi z bytu vystěhovat a jak se mohu bránit?

Odpověď

Pokud bydlíte v bytě pro potřeby vašeho bydlení na základě nájemní smlouvy, je tato výpověď zdánlivá, to znamená že z hlediska práva vůbec neexistuje.

Je tomu tak pro neuvedení důvodu výpovědi, pronajímatel totiž může smlouvu vypovědět pouze z důvodů uvedených v zákoně. Dále zde také nevidíme, že by pronajímatel poučil nájemce o možnosti podání námitek proti výpovědi a podání žaloby na neoprávněnost výpovědi k soudu, což je má za následek neplatnosti výpovědi.

Dle našeho názoru tak touto výpovědí nedošlo k ukončení nájmu. Z důvodu právní jistoty lze však doporučit podání žaloby na neoprávněnost výpovědi k soudu.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

Mgr. Přemysl Mužík

Mgr. Přemysl Mužík

Právo vystudoval na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2012, kdy začínal jako praktikant a následně jako koncipient v jedné z tradičních brněnských advokátních kanceláří. V roce 2018 složil advokátní zkoušku a nyní působí jako samostatný advokát. Přemysl hovoří anglicky a poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Profesně se však zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní, trestní, právo informačních technologií a směnečné právo.