Investice do nemovitosti rodičů

21. května 2023 od Karel K.

Otázka

Můj otec mě požádal o finanční pomoc ve výši 200.000 Kč na rekonstrukci rodinného domu, tedy RD, kterého je výhradním vlastníkem. Mám ještě 2 vlastní bratry, kteří se však na investici odmítli podílet. Jakým právním úkonem si mohu svou investici ošetřit až v budoucnosti dojde k dědictví domu, aby mi byla vyplacena zpět případně i s přiměřeným úrokem.

Odpověď

V tomto případě platí pověstné v jednoduchosti je krása. Pokud sejedná poskytnutí finančních prostředků rodičům na rekonstrukci domu, se zdá být nejjednodušší učinit tak ve formě zápůjčky s jasně danou splatností a zajištěnou zástavním právem. Pokud byste bez dalšího investoval své peníze do cizí nemovitosti, mohly by být Vámi vyplacené finanční prostředky považovány například za dar. Rovněž je nutno uvést, že zhodnocení nemovitosti se poměrně těžko prokazuje a navíc se takový nárok může poměrně lehce promlčet. V tomto ohledu je proto smlouva o zápůjčce jistější.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.