Investice do cizí nemovitosti

15. ledna 2022 od Pavel S.

Otázka

Před několika lety jsme si s přítelkyní sehnali byt. Domluvili jsme se, že ona byt za své koupí a já jej za své zrekonstruuji. Po čase si však našla milence a začala tvrdit, že ten byt můj není. Nevím, jak postupovat, řekl bych, že ten byt je také můj. Co můžu dělat abych o něj nepřišel?

Odpověď

Nejdříve je nutno kosntatovat, že je investice do cizí nemovitosti mít vždy upraveny v písemné formě. V tomto případě se vaše investice do předmětného bytu budou s největší pravděpodobností posuzovat jako bezdůvodné obohacení vaší přítelkyně, jelikož získala majetkový prospěch z plnění, které přijala bez právního důvodu. Nejideálnějším řešením v takovém případě je samozřejmě dohoda obou stran, na jejímž základě vám přítelkyně jako vlastník bytu nahradí vše, co jste do něj investoval. V případě, že se nedohodnete, je pak možné se domáhat vydání bezdůvodného obohacení před soudem. Je ovšem potřeba myslet na to, že rozsahem bezdůvodného obohacení je částka, o kterou se věc zhodnotila a nikoli přímo vaše vynaložené náklady, což většinou bývá částka nižší.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.