Elektronické podání správnímu orgánu

16. ledna 2022 od Marek K.

Otázka

Na obecní úřad jsem poslal písemnost prostřednictvím e-mailu. V poštovním klientu mi pak bylo potvrzeno doručení a přečtení emailu druhý den. Je takové podání v pořádku, co se týče doručení i když navíc neobsahuje můj podpis?

Odpověď

Podle správního řádu je možné podání učinit buď písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě. Lze jej učinit i jiným způsobem (zejména fax nebo veřejná datová síť bez použití podpisu) pokud je však doplněné způsobem uvedeným v předchozí větě. Tudíž ano, správnímu orgánu je možné podání zaslat i standardním e-mailem, bude však nutné toto podání do pěti dnů potvrdit písemně.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.