Dosažení 12 bodů v kartě řidiče

24. března 2023 od Pavel M.

Otázka

V květnu 2021 mi byl za vybodování v období 2013-2015 zabaven řidičský průkaz, a to na rok. Oznámení o tomto mi však nebylo doručeno, vzhledem k tomu, že jsem byl pro toto zastoupen právním poradcem, a jemu se nepodařilo mi toto doručit. Teď se bojím, že mi průkaz odeberou. Musím ho vrátit i po uplynutí této doby?

Odpověď

Při dosažení 12 bodů dochází automaticky ke ztrátě řidičského oprávnění, tedy i ke zneplatnění řidičského průkazu. Skutečnost, že jste řidičský průkaz neodevzdal, by pak neměla mít vliv na to, že jste pozbyl řidičské oprávnění. Celou záležitost je však třeba zkoumat přes relevatní soudní rozhodnutí.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.