Dědictví a společné jmění manželů

24. ledna 2023 od Martin N.

Otázka

V současnosti probíhá u notáře dědické řízení, ve kterém mi má připadnou nemovitost. Nechci však, aby se stala součástí společného jmění manželů. Je možné se tomu nějka vyhnout?

Odpověď

Součástí SJM je obecně vše, co jeden z manželů nebo oba společně nabyli za trvání svého manželství. Z tohoto pravidla jsou však stanoveny zákonné výjimky. Jednou z nich jsou věci, které jeden z manželů nabyl děděním, ledaže by zůstavitel pořízením pro případ smrti projevil jiný úmysl. Předpokládáme, že Vaše matka zamýšlela v rámci dědictví převést nemovitost výlučně na Vás, tudíž se nemovitost nestane součástí SJM.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.