Dědická posloupnost

22. března 2023 od Jiří N.

Otázka

Můj otec na mě a mojí sestru ještě před svou smrtí převedl veškerý svůj majetek. Zajímalo by mě, kdo v případě mé smrti má na tento majetek nárok jako další. Jsem ženatý, ze svého prvního manželství mám dvě dcery , manželka má z předchozího manželství syna a společně máme malou dceru.

Odpověď

Za předpokladu, že nedojde k pořízení pro případ smrti (závěť, dědická smlouva), tak bude využita zákonná dědická posloupnost. Podle ní jsou v první třídě dědiců zůstavitelovy děti a manžel. Tato posloupnost se vztahuje na vaše děti a nikoli na děti vyženěné, pokud nedošlo k osvojení.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.