Darování nemovité věci pouze jednomu z potomků

7. dubna 2023 od Dana K.

Otázka

Manžel od své matky dostal darem byt a je tak i v katastru nemovitostí zapsán jako jeho vlastník. Před nějakou dobou se rozhodl, že by tento chtěl prodat. V souvislosti s tímto záměrem se na něj pak obrátila jeho sestra s tím, že z případného prodeje žádá určitý podíl. Její tvrzení je, že se přece musí rozdělit, když jsou sourozenci a původním vlastníkem byl matka. Chci se tedy zeptat, zda má jeho sestra nějaké právo na jakýkoli výtěžek z prodeje.

Odpověď

Manželova sestra na žádný podíl z prodeje bytu nárok nemá. Matka se rozhodla byt darovat synovi, kdy dceři mohla např. darovat jiný svůj majetek. Pokud by matka chtěla, aby syn sestru vyplatil, musela by do darovací smlouvy vložit příkaz k vyplacení sestry, případně uzavřít s dětmi smlouvu o finančním vypořádání. Jestliže darovací smlouva takový příkaz neobsahuje a nebyla ani uzavřena písemná smlouva o finančním vyrovnání, pak Váš manžel nemá povinnost sestru vyplácet.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.