Chyba v závěti

11. dubna 2023 od Magdalena P.

Otázka

Pořídil jsem závěť a až doma zkontroloval data narození syna a dcery. U dcery je ale chybně uveden měsíc narození číslovkou 1. (leden) namísto správného měsíce narození 11. Je tato závět platná nebo ne?

Odpověď

Chyba ve psaní nutně nezakládá neplatnost závěti, zejména pokud je ze závěti patrné, že chcete, aby dědili vaši potomci. Ze závěti musí být zřejmá vůle pořizovatele. Jestliže je tedy vaše vůle jakožto pořizovatele závěti zřejmá, nemůže mít překlep na jejím písemném vyhotovení vliv na její platnost.

Přesto bychom doporučovali, pokud nehrozí nebezpečí z prodlení, nechat takovou chybu opravit.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.