Zrušení nefunkčního spolku

3. listopadu 2022 od Hynek V.

Otázka

Zbyla jsem jako poslední členka a zároveň předsedkyně již nefunkčního spolku, který nemá žádný majetek. Hrozí mi, že bych musela případně ze svých vlastních peněz financovat jeho režii a případné poplatky za likvidaci?

Odpověď

Pokud spolek nedisponuje žádnými financemi a není funkční, tak by měl být zlikvidován. Jako předsedkyně nejste povinna k placení ze svých peněz, ale v souladu s principem péče řádného hospodáře byste měla zajistit, aby došlo právě k likvidaci spolku. Pokud tak neučiníte, tak můžete v souladu s uvedeným principem odpovídat za případné dluhy, které by spolku ještě mohly vzniknout.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.