Zkušební doba u pracovního poměru na dobu určitou

4. listopadu 2022 od Petr P.

Otázka

Uzavřel jsem zaměstnavatelem pracovní smlouvu na dobu určitou. Může být v této smlouvě obsažena tříměsíční zkušební doba?

Odpověď

Zkušební dobu je možné sjednat i pro pracovní poměr na dobu určitou. Zkušební doba pak nesmí překročit tři po sobě jdoucí měsíce od vzniku pracovního poměru, pro zkušební dobu v pracovním poměru na dobu určitou pak navíc platí, že nesmí být sjednána v délce přesahující polovinu sjednané délky samotného pracovního poměru.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.