Zaměstnavatel vycunuje změnu pracovního poměru

6. listopadu 2022 od xxx

Otázka

Jsem zaměstnán na HPP jako Technolog vývoje u firmy, která po požáru nebude schopna plně fungovat a já tak nemohu vykonávat práci uvedenou v pracovní smlouvě. Můj zaměstnavatel mi nechce dát výpověď a chce po mě, abych pracoval na jiné pracovní pozici, na kterou ani nejsem plně kvalifikován a abych podepsal novou pracovní smlouvu, kterou ovšem já nepodepíšu. Chci se tedy zeptat, zda mám nárok na odstupné v případě, že já dám v této situaci výpověď?

Odpověď

Zaměstnavatel má povinnost přidělovat zaměstnanci práci podle podmínek uvedených v rámci pracovní smlouvy. Pokud takovou práci nemá, vzniká překážka na jeho straně a zaměstnanci vzniká nárok na výplatu náhrady mzdy. Zaměstnavatel tuto situaci bude pravděpodobně řešit výpovědí, a to výpovědí pro nadbytečnost, kdy vzniká nárok na výplatu odstupného.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.