Vystěhování nájemce

3. března 2023 od Miroslav P.

Otázka

Minulý měsíc uplynula výpovědní doba nájmu nájemce, který porušoval své povinnosti. Tvrdil nám, že nemůže najít jiné bydlení, a proto jsme svolili, že ho v bytě necháme bydlet o měsíc déle. Bojíme se však, že se situace nezlepší a z jednoho měsíce se stane měsíců několik. Můžeme se do bytu nějak svépomocí dostat a sbalit mu věci nebo je potřeba situaci řešit soudní cestou?

Odpověď

V prvé řadě doporučujeme, abyste nájemci zaslali předžalobní výzvu, v jejímž rámci mu stanovíte lhůtu pro vyklizení nemovitosti. Pokud tak neučiní, tak se obraťte na soud s návrhem na zahájení řízení o vyklizení nemovitosti. Pokud se nájemce nevystěhuje ani po nabytí právní moci a vykonatelnosti rozsudku, můžete podat u soudního exekutora exekuční návrh na vyklizení nemovitosti. Rozhodně však nemůžeme doporučit svévolné a násilné vystěhování nájemce.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.