Vymožení podvodně vylákaných peněz

5. května 2023 od Petra N.

Otázka

V roce 2015 jsem přes podvodnou webovou stránku zakoupila určité zboží. V této trestní věci byla celkem způsobena škoda ve více než 5.000.000 Kč s účastí více poškozených. V roce 2023 oddělení kybernetické kriminality rozhodlo, že z důvodu pochybnosti o tom, kdo má na výše uvedené peněžní prostředky vlastnické právo, ukládá tyto peníze do úschovy soudu. Jak v tomto případě můžu uplatnit svůj nárok na tyto peníze?

Odpověď

O vydání věci zajištěné v trestním řízení můžete požádat v rámci návrhu na vydání věci podaným u civilního soudu či jej můžete uplatnit v rámci trestního řízení.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.