Práce v noci

8. prosince 2022 od Sabina O.

Otázka

V práci mám sjednanou pracovní dobu od 05:30 do 14:00. Mám nárok na příplatek za práci v noci a je případně možné tuto částku zpětně vymáhat?

Odpověď

Zákoník práce noční prací rozumí práci konanou v době mezi 22:00 a 6:00 (§78 odst. 1 písm. j) ZP). Za noční práci zaměstnanci náleží příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku, přičemž je možné sjednání jinou minimální výši a způsob určení tohoto příplatku. Zaměstnanci pak mzda náleží i za zlomky hodin, a ne hodiny celé. Vzhledem k obecné promlčecí lhůtě v délce 3 let pak můžete nezaplacený příplatek až 3 roky zpětně.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.