Odmítnutí pozůstalosti

14. března 2023 od Milan F.

Otázka

Přednedávnem zemřel můj bratr, se kterým jsem se po většinu svého života nestýkal. Bratr neměl ženu ani děti. Za současné situace nemám zájem o dědictví po bratrovi a ani nechci vypravovat pohřeb. Mám ze zákona nějaké povinnosti?

Odpověď

Pokud vašemu bratrovi nikdo z rodiny nevypraví pohřeb, tak jej vypraví obec. Ta je pak oprávněna požadovat náhradu nákladů pohřbu po dědicích. Co se týče dědictví, tak budeme-li předpokládat, že nežijí vaši rodiče a váš bratr nesepsal závěť, pak budete soudním komisařem (notářem) povolán jako dědic ze zákona. Notář by vás měl také poučit o možnosti dědictví odmítnout. Odmítnutí je nutné provést do 1 měsíce od doručení vyrozumění, a to buď ústně při jednání nebo písemně.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.