Nesouhlas s určením směn

28. března 2023 od Pavla N.

Otázka

Co mohu udělat, když nesouhlasím s rozpisem směn. Vše jsem oznámila včas a vyhověno mi nebylo.

Odpověď

Pokud nemáte limity rozpisu směn zachyceny v pracovní smlouvě pak podle zákoníku práce platí, že pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn. Pracovní dobu tedy určuje zaměstnavatel a až na výjimky, jako je to, že by zaměstnavatel měl přihlédnout k potřebám zaměstnanců, zejména zaměstnanců, kteří pečují o malé děti, nemůže zaměstnanec rozvržení směn ovlivnit.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.