Náklady reklamace mezi podnikateli

20. prosince 2022 od Michael P.

Otázka

Nedávno jsem zakoupil do firmy nový kamion, u které se vyskytly problémy s motorem. Reklamace byla kladně vyřízena a vozidlo bylo opraveno. Kdo platí náklady reklamace ve vztahu podnikatel – podnikatel?

Odpověď

Pokud se jedná o oprávněnou reklamaci, tak současně s ní vzniká i povinnost nahradit účelně vynaložené náklady, které jsou s ní spojené (§ 1923 a 1924 občanského zákoníku), přičemž tato povinnost vzniká i ve vztazích B2B, pokud si smluvní strany neujednaly jinak.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.