Jak může sepsat poslední vůli duševně nemocný?

5. června 2023 od Igor S.

Otázka

Mému dědovi bude letos 85 let. Vzhledem k tomu, že trpí Alzheimerovou chorobou, budeme chtít využít institutu zbavení svéprávnosti s ohledem na nakládání s majetkem. Pokud soud o takovém omezení rozhodne, může omezená osoba sepsat platnou závěť?

Odpověď

V úvodu je nutno konstatovat, že neplatné je právní jednání osoby jednající v duševní poruše, která ji činí neschopnou právně jednat. Pokud to velmi zjednosušíme, tak není problém pro lehce mentálně retardovaného člověka koupit si rohlíky. V případě takto těžkého dušeního onemocnění však již bude záležet zejména na názoru odborníka, který bude schopen určit, zda toto onemocnění skutečně vylučuje možnost učinit poslední vůli dané osoby. Za tohoto stavu by nemusela být závěť platná, pokud by nebyla splněna jedna ze zákonných výjímek. Rovněž bude záležet na tom, jestli je daná osoba vůbec schopna svojí vůli vyjádřit.

Jestliže dojde k omezení svéprávnosti, možnost platného pořízení závěti záleží na tom, zda a jakým způsobem bude pořízení pro případ smrti omezeno v rozhodnutí o omezení svéprávnosti. Pokud by v rozsudku o pořízení svéprávnosti bylo uvedeno, že dotyčná osoba není způsobilá pořídit pro případ smrti, může tato osoba podle občanského zákoníku přesto platně pořídit v jakékoli formě, pokud se uzdravila do té míry, že je schopna projevit vlastní vůli . Skutečnost, zda se dotyčná osoba dostatečně uzdravila, musí posoudit a potvrdit soud, resp odborník.

V takových případech je ale nejjistější možností nechat sepsat závěť notářem ve formě veřejné listiny.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.