Darování nemovitosti s hypotékou

23. května 2023 od Alžběta M.

Otázka

Chtěla bych svému synovi darovat rodinný dům na kterém vázne hypotéka. Co přesně by mělo být součástí darovací smlouvy? Souhlas banky s převodem mám, námi navržená smlouva bance taky vyhovuje. Ve smlouvě pouze chybí ustanovení o tom, že má banka k nemovitosti zástavní právo.

Odpověď

V úvodu je nutno, že nepíšete, zda je Váš syn zletilý, či nikoliv. Pokud by nebyl, je nutno nechat toto právní jednání nechat schválit opatrovnickým soudem.

Obecně lze říct, že do darovací smlouvy je potřeba v první řadě uvést smluvní strany, prohlášení, že dárce daruje a obdarovaný dar přijímá a informaci, že na nemovitosti vázne zástavní právo a obdarovaný je s tímto srozuměn. Ke smlouvě připojíte souhlas banky s převodem vlastnického práva, na smlouvě ověříte podpisy. Dále je zásadní ošetřit i možný přechod dluhu zajištěného převáděnou nemovitou věcí na jejího nabyvatele – obdarovaného. V krajním připadě se tedy dlužníkem z hytotéky může stát i obdarovaný, pokud s tím vyslovila banka souhlas, resp. takový návrh neodmítla. V těchto záležitostech je vždy lepší nechat si smlouvu sepsat odborníkem.

Na stránkách ČÚZK vyplníte návrh na vklad vlastnického práva. Vše uvedené pak podáte na katastrálním úřadě spolu se zaplacením správního poplatku ve výši 2.000 Kč.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.