Jak převést manželce majetek v SJM?

22. května 2023 od René Š.

Otázka

Mám v SJM zahradu se svou manželkou. Protože nemáme společné děti a chtěl bych ochránit manželku pro případ, že bych zemřel dříve než ona, aby nemusela pak z této zahrady vyplácet mé děti v dědickém řízení – chtěl bych se tohoto SJM vzdát ve prospěch manželky. Tzn., že by byla pouze ona výlučným majitelem této zahrady. Jak bychom měli postupovat?

Odpověď

Občanský zákoník na takové situace pamatuje a umožňuje, aby spolu manželé uzavřeli dohodu o smluvním režimu společného jmění manželů, přičemž tímto vybraný majetek zúži, nebo rozšíří. Tento majetek pak bude ve výlučném vlastnictví jen jednoho z manželů. Dohoda má však přísnější režim než jiné smlouvy. Je nutné ji uzavřít ve formě notářského zápisu a velmi doporučujeme ji následně nechat zapsat do evidence smluv o majetkovém smluvním režimu vedeným Notářskou komorou.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.