Základy živnostenského podnikání

Základy živnostenského podnikání

Pokud uvažujete o vstupu do světa podnikání, ať už máte ambici stát se milionářem díky inovativnímu nápadu nebo si přejete přilepšit si prodejem vlastnoručně vyrobených svetrů, zásadním krokem na vaší cestě bude získání živnostenského oprávnění. V tomto dílu našeho průvodce pro začínající podnikatele se zaměříme na to, co přesně živnost obnáší, jaké typy živností existují a jaké jsou požadavky pro jejich získání.

Začínáte podnikat?

Kontaktujte nás

Co v následujícím článku zjistíte?

Co je živnost a jaké typy rozlišujeme?

Živnost podle živnostenského zákona představuje samostatně vykonávanou činnost, která je prováděna soustavně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a s cílem generovat zisk. K provozování živnosti jsou oprávněny jak fyzické, tak právnické osoby, avšak musejí splnit předepsané podmínky. Kromě toho zákon specifikuje určité bariéry, které mohou jednotlivcům bránit v provozování živnosti, jako jsou insolvenční řízení nebo odsouzení za trestný čin související s podnikáním.

Existují dva hlavní typy živností:

  • Ohlašovací živnosti, které zahrnují volné, vázané a řemeslné kategorie.
  • Koncesované živnosti, k jejichž provozování je třeba získat specifické povolení.

Chcete se dozvědět, jak získat živnostenské oprávnění?

Poskytneme vám vše, co potřebujete vědět o ohlašovacích a koncesovaných živnostech, včetně tipů, jak usnadnit proces registrace.

Online advokát

Postup získání živnostenského oprávnění

Ohlašovací živnosti

Před zahájením jakékoli ohlašovací živnosti je nutné oznámit tento úmysl příslušnému živnostenskému úřadu, což lze provést osobně nebo elektronicky prostřednictvím dostupné aplikace. Registrace vyžaduje poskytnutí základních informací, včetně identifikace žadatele, adresy provozovny a specifikace podnikatelské činnosti.

Pro volné živnosti stačí, pokud žadatel splňuje obecné požadavky svéprávnosti a bezúhonnosti, což činí tyto živnosti nejčastěji registrovanými v České republice. Řemeslné a vázané živnosti navíc vyžadují doložení odborné způsobilosti, buď formou příslušného vzdělání souvisejícího s oborem podnikání nebo praxí v daném oboru.

Po úspěšném ohlášení a ověření splnění všech požadavků živnostenský úřad zaeviduje živnost do živnostenského rejstříku, vystaví výpis a přidělí identifikační číslo podniku.

Zvažujete, která živnostenská forma je ideální pro vaše podnikání?

Nabízíme právní poradenství, abyste zvolili živnost, která nejlépe vyhovuje vašim cílům. Využijte služby Online advokát a získejte odbornou pomoc zde

Online advokát

Koncesované živnosti

Provoz koncesovaných živností vyžaduje získání speciálního povolení, známého jako koncese. Proces žádosti o koncesi se řídí stejnými pravidly jako registrace ohlašovací živnosti, s tím, že kromě základních požadavků musí žadatelé prokázat i odbornou způsobilost. Tento požadavek je podobný jako u vázaných živností, kde je nutné doložit odpovídající vzdělání a praxi.

Živnostenský zákon kategorizuje jako koncesované živnosti například výrobu alkoholu, zbraní, munice a pohonných hmot, což jsou obory s vyšším rizikem, a proto podléhají přísnější státní kontrole.

O udělení koncese rozhoduje živnostenský úřad, který může v průběhu procesu vyžadovat stanoviska od dalších státních institucí. Ty musí svá stanoviska poskytnout do 30 dnů, a jsou pro živnostenský úřad závazná. Po splnění všech podmínek a udělení koncese úřad zapisuje živnost do rejstříku a vydává výpis, obvykle do pěti dnů od právní moci rozhodnutí.

Výše poplatků za vydání živnostenského oprávnění

Registrace první živnosti je zpoplatněna částkou 1.000 Kč. Každá následující registrace či žádost o koncesi pak stojí 500 Kč, nezávisle na počtu hlášených činností nebo koncesí.

Máte otázky ohledně získání živnostenského oprávnění?

Ať už jste kdekoliv v České republice, naše služba Online advokát je zde, aby vám poskytla veškerou potřebnou podporu a poradenství. Kontaktujte naše specialisty nyní a udělejte první krok k úspěšnému podnikání!

Online advokát

Jaké jsou další kroky?

Po úspěšném získání živnostenského oprávnění je důležité udržovat si přehled o všech povinnostech spojených s provozováním živnosti, jako jsou daňové povinnosti, povinné pojištění nebo dodržování pravidel pro konkrétní obor. Pro ty, kteří by potřebovali další pomoc nebo měli specifické dotazy, nabízíme službu Online advokát, která vám může poskytnout potřebnou podporu a poradenství. Navštivte naše webové stránky nebo se přímo obraťte na naše specialisty pro více informací. Ať už jste kdekoli v České republice, jsme zde, abychom vám pomohli na vaší cestě podnikáním.

Využijte našich služeb, jsme tu právě pro vás.

Kontaktujte nás

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.

Další články