Vymáháme dluh II: elektronický platební rozkaz – rychlé a efektivní řešení vašich finančních sporů

Vymáháme dluh II: elektronický platební rozkaz – rychlé a efektivní řešení vašich finančních sporů

Pokud se ocitnete v situaci, kdy potřebujete vymoci peněžitou pohledávku a máte k dispozici potřebné podklady, může být pro vás výhodné zvážit soudní vymáhání prostřednictvím elektronického platebního rozkazu. Tento zvláštní typ žaloby je podán na speciálním formuláři a lze ho podat pouze elektronicky. Je to efektivní a rychlý způsob, jak chránit svá práva a řešit finanční spory. V tomto článku čtenářům přiblížíme výhody i rizika elektronického platebního rozkazu a upozorníme na užitečné tipy.

Domáhejte se svých peněz! Pomůžeme vám s tím.

Kontaktujte nás

Co v následujícím článku zjistíte?

V čem se elektronický platební rozkaz liší od „normální“ žaloby?

Oproti standardní žalobě je elektronický platební rozkaz rychlejší. I když zákon nestanovuje pevnou lhůtu pro jeho vydání, obvykle trvá jen několik týdnů, než je hotov.

Soudní vymáhání pohledávky elektronickým platebním rozkazem je spojeno s nižším soudním poplatkem. Namísto běžných 5 % z jistiny požadované částky platíte pouze 4 %.

Soud jej musí vydat vždy, pokud nárok vyplývá ze skutečností, které uvedete v návrhu. Formálně nemusíte přikládat žádné důkazy k návrhu elektronického platebního rozkazu. Avšak v praxi se doporučuje připojit důkazy ke všem tvrzením, protože existují situace, kdy mohou být nezbytné pro posouzení případu. To je zvláště důležité v případě, kdy se doručení žaloby žalovanému nezdaří nebo kdy žalovaný podá odpor.

Jak může soud o návrhu rozhodnout?

Jediným způsobem, jak může soud o návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu věcně rozhodnout, je právě vydáním elektronického platebního rozkazu. Tím žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení zaplatil žalobci požadovanou částku a uhradil mu náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal proti elektronickému platebním rozkazu odpor.

Elektronický platební rozkaz však musí být žalovanému, respektive všem žalovaným doručen do vlastních rukou. Náhradní doručení je vyloučeno a nelze tak například toto rozhodnutí doručit takzvanou fikcí a následným vhozením do domovní schránky.

Pokud se takové doručení nezdaří, soud usnesením elektronický platební rozkaz zruší a nařídí jednání, kde již rozhoduje rozsudkem jako o běžné žalobě. Stejný důsledek má včasné podání odporu ze strany žalovaného.

Pokud žalovaný neprovede platbu včas a nepodá odpor proti elektronickému platebnímu rozkazu, stává se tento rozkaz pravomocným a žalobce má možnost požadovanou částku vymáhat prostřednictvím exekuce.

Na co si dát pozor?

Pobyt žalovaného musí být znám a nesmí se nacházet v cizině.

Řízení o návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu je zkrácené a není zde možnost doplňování návrhu. Pokud tedy podání nemá všechny náležitosti, soud jej usnesením odmítne a samotným nárokem se vůbec nezabývá.

Tímto způsobem nelze vymáhat jiné než peněžité pohledávky. Například vyklizení bytu neplatícím nájemcem nebo zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se tak žalobce musí domáhat standardní žalobou.

Pokud na vydání elektronického platebního rozkazu skutečně chvátáte, pak doporučujeme soudní poplatek uhradit co nejdříve.

Platební údaje pro úhradu soudního poplatku lze prakticky obratem po podání zjistit telefonicky na infolince příslušného soudu. Pokud potřebujete další užitečné tipy, je tu pro vás

Online advokát

Proč využít našich služeb?

Vymáhání peněžitých pohledávek je naším odborným zaměřením. Nejprve vyzveme dlužníka k úhradě dluhu, a pokud nezaplatí, poskytneme vám expertní právní servis. Zkontrolujeme, zda není vaše pohledávka promlčena, a před soudním vymáháním vše pečlivě projednáme. Důkladně prověříme dlužníka a vybereme nejlepší strategii pro vymáhání. Správně sestavený návrh a připravené podklady jsou klíčem k úspěšnému vymáhání. Pokud nás pověříte zastupováním ve vašem řízení, budete mít nárok na náklady právního zastoupení, které bude dlužník povinen uhradit.

Domluvte si s námi schůzku nebo využijte služby online-advokát pro rychlou a efektivní pomoc při vymáhání vašich pohledávek

Hledáte právní pomoc?

Kontaktujte nás

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Mgr. Přemysl Mužík

Mgr. Přemysl Mužík

Právo vystudoval na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2012, kdy začínal jako praktikant a následně jako koncipient v jedné z tradičních brněnských advokátních kanceláří. V roce 2018 složil advokátní zkoušku a nyní působí jako samostatný advokát. Přemysl hovoří anglicky a poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Profesně se však zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní, trestní, právo informačních technologií a směnečné právo.

Další články