Nesporný rozvod (rozvod dohodou)

Nesporný rozvod (rozvod dohodou)

Poměrně významné procento manželství dnes bohužel končí rozvodem. Pokud manželé dospějí k závěru, že nemá smysl v nenapravitelně rozvráceném manželství pokračovat, budou jistě hledat co nejméně bolestivý způsob jeho ukončení. Cílem tohoto článku není přinést vyčerpávající analýzu právní úpravy rozvodu manželství, nýbrž stručně přiblížit mechanismus takzvaného „rozvodu dohodou“, jinak zvaného též jako „nesporný rozvod“.

Rozvod v poklidu a s minimem starostí

Kontaktujte nás

Co v následujícím článku zjistíte?

Co si můžete představit pod pojmem nesporný rozvod?

Jedná se o velmi efektivní řešení v situaci, kdy jsou manželé schopni dohodnout se na podmínkách ukončení manželství, vypořádání společného majetku a poměrech k nezletilým dětem. Obrovským pozitivem tohoto řešení je to, že soud v tomto případě nezjišťuje příčiny rozvratu manželství. Nedochází tak, lidově řečeno, k praní špinavého prádla na veřejnosti, což ušetří účastníky vysvětlování mnohdy velmi intimních záležitostí.

Jaké jsou podmínky nesporného rozvodu?

Základní podmínkou je to, že manželství trvalo alespoň jeden rok a manželé spolu minimálně půl roku nežijí. Neznamená to však nutně, že manželé spolu nemohou posledního půl rok bydlet pod jednou střechou. Postačí, pokud se nejedná o soužití manželského charakteru a manželé tak mohou být pouze spolubydlícími.

Dále je třeba aby existovalo soudní rozhodnutí, které upravuje poměry k nezletilým dětem. To se děje v jiném řízení před (zpravidla stejným) soudem a pokud jsou manželé schopni se na těchto poměrech dohodnout a tato dohoda neodporuje zájmu nezletilých dětí, soud ji schválí. Pokud se z manželství nenarodily žádné děti nebo jsou již zletilé, tato podmínka odpadá a není třeba se jí zabývat.

Mějte na paměti, že nesporný rozvod je daleko méně časově a finančně náročný, než sporný rozvod!

Pro rozvádějící se manžele, kteří se spolu dokážou rozumně domluvit máme cenově zvýhodněné balíčky právních služeb pro nesporný rozvod. Pokud potřebujete rychlou poradu, je tu

Online advokát

Nesporný rozvod a společné jmění manželů

Manželé musí rovněž soudu předložit dohodu o vypořádání jejich společného jmění. Společné jmění tvoří jak aktiva (věci, finanční prostředky, podíly v obchodních společnostech, cenné papíry, pohledávky apod.) tak pasiva (dluhy a další závazky). Tato dohoda musí být písemná a podpisy manželů na ní musí být úředně ověřeny (např. na matrice, CzechPointu, u notáře nebo advokáta). Dohoda může být velmi stručná, ale je možné upravit práva a povinnosti velmi rozmanitými způsoby, pokud si to situace žádá.

Poslední, spíše formální, podmínkou je to, že se druhý manžel připojí k návrhu manžela, který k soudu podal návrh na zahájení řízení o rozvod manželství.

Bohužel i při splnění uvedených podmínek je nutné, aby se manželé osobně dostavili k jednání, které soud k projednání věci nařídí. Současná právní úprava neumožňuje, aby bylo rozhodnuto distančně bez osobní účasti obou manželů. Osobní účast však zřejmě v blízké budoucnosti bude možné nahradit videokonferencí např. prostřednictvím služby Skype. Soudní poplatek činí v současné době 2.000 Kč.

Klady nesporného rozvodu

Podle našich zkušeností je nesporný rozvod i výrazně rychlejší a zároveň levnější než běžná varianta. Musí být však správně připraven. Rovněž vztahy mezi bývalými manželi bývají zpravidla méně narušeny, což přináší pozitiva zejména v oblasti výchovy nezletilých dětí.

Pokud se v právních záležitostech příliš neorientujete, je lepší variantou svěřit záležitost do rukou advokáta. Zejména při sepisu dohody o vypořádání společného jmění se totiž mohou objevit úskalí, z nichž mohou v budoucnu pramenit značné problémy, které advokát jako odborník dokáže odhalit a navrhnout co možná nejlepší způsob řešení. V rámci optimalizace nákladů lze dohodnout pouze sepsání požadovaných listin advokátem, přičemž manželé již budou činit patřičná podání vůci soudu sami. Manželé mají tímto jistotu, že rozvod proběhne bez zbytečného protahování a pevně danými nižšími náklady.

A jak postupovat dále v nesporném rozvodu?

Potřebujete probrat Vaši situaci před rozvodem? Náš kolega advokát je připraven Vám pomoci. Využíjte naší služby Online advokát. Můžete s námi probrat Vaší situaci před rozvodem rychle, diskrétně a za pevně stanovených podmínek. Sídlem naší advoktání kanceláře je Brno, ale naše pole působnosti je širší, právní služby jsme schopni poskytnou na celém území ČR.

Hledáte právní pomoc?

Kontaktujte nás

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Mgr. Přemysl Mužík

Mgr. Přemysl Mužík

Právo vystudoval na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2012, kdy začínal jako praktikant a následně jako koncipient v jedné z tradičních brněnských advokátních kanceláří. V roce 2018 složil advokátní zkoušku a nyní působí jako samostatný advokát. Přemysl hovoří anglicky a poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Profesně se však zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní, trestní, právo informačních technologií a směnečné právo.

Další články