Jakými způsoby správně vyplácet peníze ze společnosti?

Jakými způsoby správně vyplácet peníze ze společnosti?

Založení a vedení obchodní společnosti (veřejnost často používá pojem „firma“) přináší mnoho radostí, ale i otázek, zejména pokud jde o správný způsob vybírání peněz z podnikání. České zákony jsou komplexní, a proto jsme pro vás připravili přehled základních možností, jak legálně a v souladu se zákonem vybrat peníze z vaší společnosti. Na konci článku vám představíme pět klíčových pravidel, která byste při tom měli respektovat. Článek je zaměřen na prostředí společnosti s ručením omezeným a tomu je přizpůsobena i použitá terminologie.

Poradíme jak spravovat vaší společnost!

Kontaktujte nás

Co v následujícím článku zjistíte?

Podíl na zisku (dividendy)

Jedním z nejčastějších způsobů, jak si společník obchodní společnosti může legálně vyplatit peníze, je podíl na zistku, resp. dividendy. Toto je zákonem předpokládaný způsob. Tento postup vyžaduje rozhodnutí valné hromady a vyplácení obvykle probíhá jednou ročně. Je však důležité mít na paměti, že dividendy podléhají dvojímu zdanění – 19% daní z příjmu právnických osob a následně 15% sazbou pro fyzickou osobu, která peníze obdrží.

Výplata jako zaměstnanec

Společník může být ve své společnosti zaměstnán a dostávat pravidelnou mzdu. Tato možnost vyžaduje uzavření běžné pracovní smlouvy, odvádění sociálního a zdravotního pojištění a placení daně z příjmů fyzických osob. Vyhnout se odvádění pojištění lze prostřednictvím dohody o provedení práce, avšak s omezením 300 odpracovaných hodin ročně a měsíčním příjmem do 10 tisíc korun.

Odměna za výkon funkce jednatele

Zaměstnání ve vlastní společnosti vyžaduje pečlivé plánování, aby nedošlo k překryvu povinností jednatele a zaměstnance. Odměnu za výkon funkce jednatele lze vyplácet zvlášť na základě zvláštní písemné smlouvy o výkonu funkce.

Půjčka firmě

Jinou možností, která je poskytnutí půjčky společnosti z vlastních zdrojů s následným legálním vyplácením včetně úroků. Úrok musí být „rozumně“ stanoven a odpovídat běžným sazbám na trhu. Při využívání této metody je na straně zapůjčitele nutné zaplatit daň z příjmu.

Nevíte, jak si správně vyplatit peníze z vaší společnosti? Jsme tady pro vás.

Pomůžeme vám najít vhodný postup a sepsat ty správné listiny.

Online advokát

Pronájem majetku firmě

Firma může využívat váš majetek, například pronájem kanceláře, automobilu nebo i serveru, či software za obvyklou cenu. Platba daně z příjmu je opět součástí tohoto procesu.

Varování a rady

Vždy mějte na paměti, že je nutno dodržovat daňové povinnosti vůči státu! Každý ze shora nastíněných postupů má svoje daňová specifika.

Vyplácejte vždy ze zisku, ne z příjmu: Je nezbytné vybírat peníze ze zisku, ne z příjmu, a pečlivě plánovat cash flow.

Pravidelné vyplácení: Sestavte si pravidelný rozvrh pro vyplácení peněz, což usnadní plánování cash flow.

Zaplacení zaměstnanců jako priorita: V případě finančních potíží prioritizujte platby zaměstnancům.

Opatrnost při švarcsystému: Vyvarujte se nelegálnímu vyvádění peněz používáním švarcsystému.

Při vyplácení peněz z firmy se vyplatí konzultovat s odborníkem, aby bylo dosaženo optimálního řešení v souladu se zákonem. Mějte na paměti, že každý případ může vyžadovat individuální přístup.  V naší advokátní kanceláři vám pomůžeme v mezích zákona nastavit optimální procesy tak, abyste svůj příjem z vlastní společnosti nezatížili daněmi a poplatky více, než zákon vyžaduje.

Hledáte právní pomoc?

Kontaktujte nás

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Mgr. Přemysl Mužík

Mgr. Přemysl Mužík

Právo vystudoval na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2012, kdy začínal jako praktikant a následně jako koncipient v jedné z tradičních brněnských advokátních kanceláří. V roce 2018 složil advokátní zkoušku a nyní působí jako samostatný advokát. Přemysl hovoří anglicky a poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Profesně se však zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní, trestní, právo informačních technologií a směnečné právo.

Další články